S. No

Teacher Name

Father/Spouse Name

         DOB

(MM/DD/YYYY)

Qual.

Subject

Designation

1

Bikash Chand

Ojha

Late Ganesh Prasad Ojha

07/0/1975

M.Sc.,

B.ED.

Physics, English

Principal

2

Mandhata

Pratap Singh

Satrujeet Singh

07/16/1989

B.A.

M.Lib

Librarian

Librarian

3

Vijay Narayan

Awasthi

Rama Saran Awasthi

06/10/1988

B.A,

B P Ed

Sports

PTI

4

Shailesh Kumar

Tripathi

Narvada Prasad Tripathi

01/05/1978

M.Sc.,

B.Ed.

Botany

PGTs

5

Rajesh Kumar

Yadav

Sarju Prasad Yadav

11/18/1991

M.A.,

B.Ed.

History

PGTs

6

Priyanka Singh

N. S. Guar

03/20/1987

M.Sc.,

B.Ed.

Zoology

PGTs

7

Shalini Kalhans

A. K. Singh

10/30/1976

M.A.,

B. ED

Hindi

PGTs

8

Gorakh Mani

Tripathi

Aagya Ram Tripathi

04/15/1978

M.Sc.,

B.Ed.

Chemistry

PGTs

9

Krishna Nath

Pandey

Ram Samujh Pandey

01/24/1962

M.Sc.,

B.Ed.

Physics, Maths

PGTs

10

Nidhi Singh

Shatrujeet Singh

07/08/1986

M.A.,

B.Ed.

History,

Geography

TGTs

11

Anoop Kumar

Singh

Rajjan Singh

07/01/1986

M.A.,

B.Ed.

English

PGTs

12

Surendra Kumar Yadav

Ram Krishna Yadav

07/01/1988

M.A,

Maths

Maths

TGTs

13

Ajeet Kushwaha

Dharmraj Kushwaha

08/17/1986

B.A.,

B.Ed

Science

TGTs

14

Sarvjeet Yadav

Ramtirth Yadav

08/30/1985

M A

BED

Hindi, Sanskrit

TGTs

15

Suraj Singh

Sundar Lal Yadav

01/14/1991

B.Sc.

B.Ed

Maths, Science

PGTs

16

Pawan Kumar

Pathak

Rajendra Prasad Pathak

12/21/1988

B.A.,

M P Ed

Hindi, English

TGTs

17

Bhola Shankar

Mool Chand

01/15/1989

M.A.,

B.Ed.

Hindi, English

TGTs

18

Vandana Verma

Ganga Ram

05/10/1991

M.A.

Bed

Hindi,

S. Science

PRTs

19

Shyam Sunder

Shukla

Shiv Shankar Shukla

01/05/1966

B.Sc.,

M.A., Bed

Science

TGTs

20

Suman Singh

Dileep Kumar Singh

06/01/1968

B.A.

BTC

Hindi, Eng.,

Maths

PRTs

21

Mohan

Kushwaha

Nanhkoo Kushwaha

10/10/1996

B.Sc.

BTC

Maths, Science

PRTs

22

Kamlesh Kumar

Dubey

Vijay Dubey

01/01/1970

B.A,

B.Ed.

Social Science

PRTs

23

Shivendu

Prakash Singh

Satya Prakash Singh

08/01/1988

B.A,

B.Ed. MCA

English &

Computer,

PGTs

24

Anamika Singh

Bhairo Singh

09/03/1976

M.Sc.,

Computer,

Science

PRTs

25

Shrikant

Shukla

Anil Kumar Shukla

09/17/1993

B.A., B.Ed

Computer,

Hindi, S.Sci

PRTs

26

Shobha Shukla

Sanjay Kumar Shukla

12/25/1980

M.A., B. Ed

Soc. Sci. Hindi

TGTs

27

Anita Yadav

Dileep Yadav

07/05/1995

M.Sc., B.Ed.

Maths

TGTs

28

Sunita Kumari

Yadav

Chandresh Yadav

11/11/1991

M.A., B. Ed

English

TGTs

29

Shambhu Sharan

Verma

Aklu Verma

02/04/1981

M.Sc., B.Ed.

Chemistry

PGTs

30

Km Preeti

Ashok Kumar

09/17/1988

M.A., B. Ed

Social Science,

Hindi

PRTs

31

Suman Yadav

Rama Shankar Yadav

06/17/1983

BTC

Hindi

PRTs

32

Amrit Nath

Sharma

Ramnath Sharma

08/08/1982

M.A., PGPD

Special B.Ed

Special

Educator

33

Surya Prakash

Mishra

Awadh Kishor Mishra

06/18/1978

M.A., B. Ed

Psycho

Counselor